Regeringen: Kan bli straffbart att låta barn bevittna våld

"En man som slår sin fru inför barnen – begår även ett brott mot barnet"

Regeringen föreslår att ett nytt barnfridsbrott införs i brottsbalken. Om lagförslaget går igenom kan det bli straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet.

– Det innebär i praktiken att om en man slår sin fru inför sina barn, så begår man ett brott inte bara mot kvinnan utan också mot sina barn, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Straffskalan för brottet föreslås vara fängelse i högst två år. Vid grovt brott lägst nio månader och högst fyra års fängelse. 

Hör justitieminister Morgan Johansson (S) berätta om lagförslaget i klippet ovan.