Skattepengar har gått till oseriösa integrationsprojekt

Kunde inte genomföra intervjuer utan tolk

Över 435 000 olika studietimmar kommer att strykas från Studiefrämjandets verksamhet. Oroväckande många fall av integrationsprojekt har visat sig vara oseriösa.

När Studiefrämjandet skulle fråga ut kursledare för kurser i svenska språket gick det inte ens att genomföra intervjuerna utan tolk.

- Det är alltid problematiskt om statsbidrag går till fusk eller oegentligheter. Det ser vi väldigt allvarligt på, säger Rebecka Svensén, enhetschef Folkbildningsrådet.

Se hela inslaget i spelaren ovan.

Relaterat


Program från TV4