Dykning kring Estonia tillåts – men inte för privatpersoner

Lagförslag om ändringar i gravfriden kring Estonia ska vara klart i mars.

Lagändringen ska öppna för nya undersökningar av fartygskatastrofens orsak, sade inrikesminister Mikael Damberg vid en presskonferens på torsdagen.

- Anhöriga ska vara lugna för att vi inte kommer att ta bort gravfriden, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Det lagförslag som nu skickas ut på remiss innebär att ett undantag görs i den särskilda gravfridslagen för Estonia.

Undantaget syftar till att möjliggöra undervattensverksamhet vid vraket enbart för att utreda haveriorsaken. Sådan verksamhet får bara utföras på uppdrag av svenska, finska eller estniska myndigheter.

Privatpersoner ska inte tillåtas göra egna utredningar vid vraket.Program från TV4