Så många svenska män är positiva till sexköp

Ny Sifo-undersökning blottlägger den stora skillnaden i inställning mellan könen.

I en ny undersökning, beställd av antitrafficking-organisationerna Realstars och Child10, har 1 000 personer tillfrågats om sin inställning till att personer köper sex.

Den visar bland annat att knappt 14,5 procent av männen är ganska eller mycket positiva till personer som köper sex. Bland kvinnor är motsvarande siffra bara 1,4 procent.

Innan sexköpslagen infördes i Sverige var en klar majoritet av befolkningen emot lagen, en opinion som svängde helt när lagen trädde i kraft 1999. Men sedan dess verkar det ha stått still.

Relaterat


Program från TV4