Coronaeffekten: Minskad försurning i miljön

Minskat med 15 till 40 procent

Nedstängningarna under pandemin ser ut att ha minskat nedfallet av ämnen som bidrar till försurning i miljön visar en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet.

Halter av svavel och kväve i både regn och lufthalter minskade med omkring 15 till 40 procent under perioden mars till september förra året, jämfört med de tre föregående åren, rapporterar Vetenskapsradion. Mycket av försurningen i Sverige beror på utsläpp som blåser in från övriga Europa.

Se mer i klippet ovan.