Polischefen svarar på kritiken efter avslöjandet om sexism och hot

Kvinnor larmar om hämndaktioner och sexism inom polisen • Inrättar en visselblåsarfunktion

Kalla fakta avslöjar under måndagen att kvinnor inom polisen som larmar om sexism blir utfrysta och utsatta för hämndaktioner av kollegor och chefer.

Polisens HR-chef Tomas Rosenberg svarar nu på kritiken om trakasserierna och menar att de jobbar aktivt med att fler ska ha mod att anmäla repressalier och kränkande beteenden.

Se mer i klippet ovan.

Relaterat


Program från TV4