”Den medicinska kompetensen måste öka”

En äldreomsorgslag hoppas regeringen ska förbättra situationen för äldre.I går kom coronakommissionens första delrapport av två om bland annat smittan på äldreboenden. Och det står klart att Sverige har misslyckats med strategin att skydda de äldre under pandemin. Frågan är vilka åtgärder som kommer att vidtas framöver.
Lena Hallengren (S), socialminister: "En hel del har gjorts, men absolut inte tillräckligt".

Relaterat


Prisas för sin forskning - så hjälpte Sverige judiska överlevare

På Norra judiska begravningsplatsen i Solna ligger 66 människor begravda, vars namn och livshistoria sedan länge glömts bort. De var förintelseöverlevare som kom till Sverige sommaren 1945 tack vare en humanitär insats som kallades de vita båtarna. Arkeologen Daniel Leviathan bestämde sig för att ta reda på vilka dessa människor var, och berätta deras historia. För sin forskning prisas han nu av Micaels Bindelfelds stiftelse, till minne av förintelsens offer.