Fostrar Sverige Europas olyckligaste barn?

Christian Sörlie menar i sin nya bok att olyckliga barn ett resultat av svensk familjepolitik. Frågan debatteras mellan författaren och Cecilia Chrapkowska, läkare i barnmedicin.

Att barn lämnas på förskola från ett års ålder kan vara en förklaring till de höga ohälsotal vi ser bland barn och ungdomar i Sverige. Detta menar Christian Sörlie Ekström i sin nya bok Hur mår egentligen våra barn?, där han också menar att Sverige fostrar Europas olyckligaste barn.

 - Vi vet ju att ohälsotalen går spikrakt uppåt. Jag ville förstå detta, så jag skrev en bok om det. De huvudsakliga slutsatserna jag kunnat dra är att den svenska förskolan - det enda sättet vi har att ta hand om barn i dag i Sverige - bidrar troligtvis till psykisk ohälsa. Vi måste vara mer med våra barn, och speciellt våra små barn, då det är då anknytningsprocessen är som viktigast, säger Christian Sörlie Ekström.

Barnläkaren Cecilia Charpkowska, svarar:

 - Tre svenska studier har gjorts för att undersöka om dagisbarn är mer olyckliga som unga vuxna än barn som varit med sina föräldrar. Man följde barnen upp till 21 års ålder. Resultatet visade att det var mindre risk för barnen som gått i förskola att få ångest och depressioner.

Cecilia Charpkowska menar också att ett litet barn kan knyta an till vilken vuxen som helst - förutsatt att det är den vuxna som tar hand om barnet.

Christian Sörlie Ekström håller inte med utan hänvisar till studier som menar att föräldrarna - och främst mamman - är extra viktig under barnets första år.

Vill du se resten av den heta debatten, samt höra vad Christian Sörlie Ekströms lösning på problemet är? Se hela klippet ovanför!

FLER KLIPP:

Kan för tidig inskolning på dagis skada ditt barn?

Barn tar skada

Stor press på föräldrar att hämta tidigt på dagis

Sveriges elevkårer om miljarden: ” Det handlar om elever som inte har en dräglig arbetsmiljö”

En miljard extra ska i år gå till skolväsendet för att öka förutsättningarna för barn och unga att få den utbildning de har rätt till även under pandemin. I februari betalades den första av två utbetalningar till kommunerna. och enligt en undersökning som Sveriges elevkårer gjort, där drygt hälften av landets kommuner svarat, så uppger 49 procent att dom inte avstätter något till gymnasieskolan, eller att dom inte tagit beslut om det än. Josefine Fälth, ordförande för Sveriges elevkårer, är kritisk till hur miljarden har använts.

Trumpeten som stoppade dödandet: ”Sveriges mest betydelsefulla instrument"

14 maj är det 90 år sen skotten i Ådalen inträffade. Militär sköt mot demonstrationståg och fem personer dödades. Tore Alespong fick stopp på dödandet genom att blåsa eldupphör i sin trumpet. Nu blåser Sundsvallsbandet Gibrish nytt liv i hans instrument och har skrivit en låt om Tore Alespong och skotten i Ådalen. Hör sångaren Christer Suneson och trummisen Erik Barthold berätta om hur de fick tag i trumpeten och hur de hyllar Tore Alespongs insats.

Självstående mamman: "Barnlängtan var starkare än relationslängtan"

Fem år har gått sedan ensamstående kvinnor i Sverige fick rätt till assisterad befruktning via regionerna. En av hundratals kvinnor som valt den vägen är Linda Johansson, som i dag är mamma till två små barn. Nu ska hon donera sina ägg för att hjälpa fler som vill skaffa barn genom assisterad befruktning. Hör Linda och Camilla Stenfeldt, fertilitetsläkare och verksamhetschef på Livio.

Sanna Nielsen – "Tänker På Dig"

Vår musikgäst denna morgon är Sanna Nielsen, en av våra mest folkkära artister som i år faktiskt firar 25 år på scen!
"Tänker på dig" heter hennes nya singel som kom den 14 maj, och som hon skrivit tillsammans med Linnea Henriksson och Alex Shield.