Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare...

Jonas Berg, redaktionschef Kalla fakta
Foto: Foto: TV4

Kalla fakta svarar på H&M:s kritik mot granskningen

Efter att H&M:s pressavdelning fått se Kalla faktas program skickade Camilla Emilsson-Falk(press- och kommunikationsavdelningen) ett mail med invändningar.
Kalla fakta bemöter nedan kritiken från H&M på punkt efter punkt. Efter bemötandet publicerar vi mejlet från H&M i sin helhet.

Uppdaterad: Publicerad:

TV4:s Grävgrupp genomför en omfattande granskning av H&M och arbetsvillkoren för dem som syr H&M:s kläder. Grävgruppens granskning publiceras i TV4Nyheterna, Nyhetsmorgon, TV4News och givetvis i Kalla fakta nu på onsdag 24 oktober klockan 21.30 i TV4. Dessutom följs huvudreportaget från Kalla fakta upp med debatt och fördjupning i Kalla fakta Studio – direkt efter Kalla fakta i TV4News.

Vi har självklart bjudit in H&M att delta i den direktsända debatten och de har i god tid innan fått en kopia av kvällens reportage så att de ska kunna förbereda sig så väl som möjligt. Klockan 15.45 idag, onsdagen den 24 oktober, fick vi ett mejl från H&M:s pressavdelningen med en rad påstådda felaktiga uppgifter. I detta mejl använder sig H&M av en klassisk taktik, nämligen att anklaga någon för saker som aldrig påståtts.

H&M påstår:
“Kärnan i programmet är fel då den grundar sig på det faktum att H&M skulle betala lön till arbetare. Det stämmer inte. Det är arbetsgivaren, fabriken som betalar ut löner till sina anställda. H&M äger inga fabriker.”
Kalla fakta svarar:
Vi påstår inte att ni äger några fabriker. Istället framgår det tydligt att ni är en av flera köpare vid fabrikerna. Det framgår också tydligt att uppförandekoden är det sätt som ni kan påverka lönesättningen vid fabriken. 

H&M påstår:
“H&M anser att arbetare hos leverantörer ska kunna leva på sin lön. Det har vi också formulerat i vår uppförandekod, som grundar sig på FN:s deklaration. FN har en definition av levnadslön som även vi stödjer och har i vår uppförandekod.”
Kalla fakta svarar:
Vi redogör tydligt i reportaget för att det er uppförandekod anges en målsättning om att textilarbetarna och deras familjer ska få en ersättning som ger dem en människovärdig tillvaro. Men kravet som ställs på leverantörerna är att de ska betala den ”lagstadgade minimilön, sedvanlig branschlön eller lön som fastställts genom kollektivavtal” .

H&M påstår:
“Vi kan inte kräva levnadslön i en uppförandekod då det inte finns någon sådan fastställd i branschen. Inget företag kan kräva det då det inte kan kontrolleras att leverantören betalar det.”
Kalla fakta svarar: 
Ert argument för att inte införa detta krav framgår i den intervju som vi spelar upp med Helena Helmersson. Att det går att ha levnadslön som krav i uppförandekoden bevisas ju av att andra klädföretag fört in det i sin kod.

H&M påstår:
“Det vi kan kräva och kontrollera är att leverantören betalar lagstadgad minimilön. Det gör vi också, samtidigt som vi agerar på politisk nivå för att se till att arbetarnas löner höjs. Inget av det vi gör framgår i programmet, trots att Kalla fakta fått ta del av följande:”
Kalla fakta svarar: Vi redogör i reportaget för att ni vill verka för att minimilönerna höjs. Vi citerar Helena Helmersson från er hemsida samt berättar att ni uppvaktat regeringen i Bangladesh.

HM påstår:
“Vi har skickat två brev till regeringen i Kambodja där vi uppmanar regeringen att stärka arbetarna i deras rättigheter att förhandla (däribland lön).”
Kalla fakta svarar: Vi har noggrant läst de brev som ni skickat till Kambodja. Där finns inga krav på höjda minimilöner. Detta har ni också bekräftat vid första och andra intervjun med Helena Helmersson.  Frågan ställdes också till Karl-Johan Persson vid presskonferensen och han gav där samma svar- det land där ni framfört krav på höjda minimilöner är Bangladesh.

H&M påstår:
“Helena Helmersson hade ett möte med vice premiärministern i Kambodja då de talade om arbetarnas rättigheter till förhandling.”
Kalla fakta svarar: Detta är fortfarande inget krav på höjda minimilöner.

HM påstår:
”Vi har startat ett samarbete med IF Metall för att lära ut den svenska modellen, förhandlingsteknik och konfliktlösning”
Kalla fakta svarar:
Att ni anser att facket har en viktig roll i Kambodja framgår på två ställen i reportaget, dels i intervjun med Helena Helmersson, dels i intervjun med Karl-Johan Persson på presskonferensen.

H&M påstår:
”Ytterligare faktafel i programmet är att minimilönen i Kambodja skulle vara 66 USD, den är 83 USD.”
Kalla fakta svarar:
Minimilönen för textilarbetare i Kambodja - som Kambodjas regering beslutar om - är 61 dollar + ett obligatoriskt tillägg på 5 dollar, i praktiken allstå 66 dollar. 66 dollar motsvarar en månadslön på ca 462 kr. Denna heltidslön är baserad på att arbetarna jobbar 48/h vecka. Detta motsvarar en timlön på ca 2 kr och 40 öre.
Men utöver själva lönen ges ett antal obligatoriska tillägg. Camilla Emilsson Falk har själv angett i mail till Kalla fakta att arbetarna med lön och tillägg kan tjäna 83 dollar per månad (om man då även räknar in närvarobonusen som ju kräver att sömmerskorna inte är sjuka vilket det ju då och då är).
När vi redovisar hur mycket de tjänar har vi använt den siffra som ni själva angett, alltså 83 dollar. Omräknat per timme blir det en lön på 3 kr och 2 öre.

H&M påstår:
”H&M har inte stoppat fabriksbesöket. Tvärtom, vi har gjort allt vi kunnat för att det skulle bli av.”
Kalla fakta svarar: Vi har inte påstått att ni stoppat besöket på fabriken. Av reportaget framgår att det var ledningen för fabriken som inte vill att vi skulle komma på grund av den strejk som brutit ut. 

H&M påstår:
”På TV4.se står det i rubriken: ”Slavliknande miljö på H&M-fabrik”. Det är fel, H&M äger inte några fabriker. H&M köper kläder från leverantörer. Rubriken är därför felaktig när det står ”H&M-fabrik”.”
Kalla fakta svarar: Vi påstår inte att ni äger några fabriker. Istället framgår det tydligt att ni är en av flera köpare vid fabrikerna. Rubriksättningen på TV4.se har ändrats. 

H&M påstår:
”I nyheterna säger uppläsaren att ”… H&M vill inte införa krav på sina leverantörer så att sömmerskorna ska få lön som de kan leva på, det här avslöjar Kalla Fakta i kväll.” Detta är helt fel. Vi vill och kämpar för att sömmerskorna ska ha en lön som de kan leva på och vi arbetar för det men det finns olika vägar att gå. Vi anser inte att modellen levnadslön är hållbar av anledningar som vi tidigare beskrivit för er och detta bör framgå. Vi har övervägt att införa levnadslön men kommit fram till att Fair Wage lönemodell är starkare, eftersom den tar hänsyn till alla arbetare, oavsett vem man syr kläder för. Som vi tidigare informerat er om driver vi lönefrågan även på andra sätt.
Kalla fakta svarar:
Vi har tydligt redogjort för att det handlar om de krav ni anger i er uppförandekod. Där ställer ni inte krav på annat än ”lagstadgade minimilön, sedvanlig branschlön eller lön som fastställts genom kollektivavtal”. Minimilönen och även lön enligt kollektivavtal är i många länder, som tex Kambodja och Bangladesh helt otillräckligt för att kunna leva på.


Nedan följer H&M:s brev i sin helhet

------------------------------------------------------------------------------------------
Från: Camilla.Emilsson-Falk@hm.com [mailto:Camilla.Emilsson-Falk@hm.com] 
Skickat: den 24 oktober 2012 15:45
Till: Jonas Berg
Ämne: Ang Kalla faktas program

Hej Jonas,

Vi känner inte igen oss i den bild som ges av oss i programmet. Vi stödjer arbetarnas kamp för högre löner. Det har vi flera exempel på och den informationen har vi gett er allt sedan vi inledde kontakt sedan maj i år. Inget av detta belyses i programmet.

Kärnan i programmet är fel då den grundar sig på det faktum att H&M skulle betala lön till arbetare. Det stämmer inte. Det är arbetsgivaren, fabriken som betalar ut löner till sina anställda. H&M äger inga fabriker.

H&M anser att arbetare hos leverantörer ska kunna leva på sin lön. Det har vi också formulerat i vår uppförandekod, som grundar sig på FN:s deklaration. FN har en definition av levnadslön som även vi stödjer och har i vår uppförandekod.

Vi kan inte kräva levnadslön i en uppförandekod då det inte finns någon sådan fastställd i branschen. Inget företag kan kräva det då det inte kan kontrolleras att leverantören betalar det.

Det vi kan kräva och kontrollera är att leverantören betalar lagstadgad minimilön. Det gör vi också, samtidigt som vi agerar på politisk nivå för att se till att arbetarnas löner höjs. Inget av det vi gör framgår i programmet, trots att Kalla fakta fått ta del av följande:

  • Vi har skickat två brev till regeringen i Kambodja där vi uppmanar regeringen att stärka arbetarna i deras rättigheter att förhandla (däribland lön).

  • Helena Helmersson hade ett möte med vice premiärministern i Kambodja då de talade om arbetarnas rättigheter till förhandling.

  • Vi har startat ett samarbete med IF Metall för att lära ut den svenska modellen, förhandlingsteknik och konfliktlösning.

Ytterligare faktafel i programmet är att minimilönen i Kambodja skulle vara 66 USD, den är 83 USD.

H&M har inte stoppat fabriksbesöket. Tvärtom, vi har gjort allt vi kunnat för att det skulle bli av.

På TV4.se står det i rubriken: ”Slavliknande miljö på H&M-fabrik”. Det är fel, H&M äger inte några fabriker. H&M köper kläder från leverantörer. Rubriken är därför felaktig när det står ”H&M-fabrik”.

I nyheterna säger uppläsaren att ”… H&M vill inte införa krav på sina leverantörer så att sömmerskorna ska få lön som de kan leva på, det här avslöjar Kalla Fakta i kväll.” Detta är helt fel. Vi vill och kämpar för att sömmerskorna ska ha en lön som de kan leva på och vi arbetar för det men det finns olika vägar att gå. Vi anser inte att modellen levnadslön är hållbar av anledningar som vi tidigare beskrivit för er och detta bör framgå. Vi har övervägt att införa levnadslön men kommit fram till att Fair Wage lönemodell är starkare, eftersom den tar hänsyn till alla arbetare, oavsett vem man syr kläder för. Som vi tidigare informerat er om driver vi lönefrågan även på andra sätt.

Samma information finns även på TV4.se och bör också korrigeras.

Vänliga hälsningar

Camilla

Kalla fakta-redaktionen