Ny (S)-profil ska ge framtidstro

Socialdemokraterna lanserar sig nu som det nya framtidspartiet. I en ny strategiplan slås fast att partiet måste förnya bilden av sig själv så att väljarna förknippar det med begrepp som utveckling och framtidstro.