Dålig värvning ger få officerare

Den nya svenska yrkesarmén riskerar att utarmas på bra officerare om inte rekryteringen förbättras. Den slutsatsen dras inom försvaret med anledning av dom många avhoppen från den militära grundutbildningen.