Ytterligare försvarslån till kritiserat datasystem

Försvarsmakten vill låna ytterligare en halv miljard kronor för att sjösätta sitt nya datasystem Prio. Systemet har kritiserats hårt och har lett till att arméns verkstäder fått brist på reservdelar.