Många tidigare vanvårdade fosterbarn söker ersättning

Efter flera år av utredningar är det nu möjligt för tidigare fosterbarn att söka ersättning för den vanvård och de övergrepp som många av dem utsatts för. TV4 News har besökt Ersättningsnämnden - som på bara tre dagar fått in ett hundratal ansökningar om ersättning.