Fler läkare ordinerar träning på recept

Det blir allt vanligare att läkare skriver ut fysisk aktivitet på recept. Men trots att forskning visar på god effekt, så är det stora skillnader mellan landstingen. Detta visar den första stora granskning som gjorts och som TV4 har tagit del av.