Långa utredningar där barn är brottsoffer

När ett barn är brottsoffer tar polisutredningen ofta lång tid eftersom polisen prioriterar brott som begås mot vuxna. I var tredje fall klarar inte polisen att utreda brott mot barn på de 90 dagar som lagen kräver.