Haddiles föräldrar bor med henne på prov

De biologiska föräldrarna till tvååriga Haddile, som riskerade utvisning, är nu i Sverige och kommer att prova på att bo med flickan under två dagar. Under tiden observerar socialsekreterare samspelet mellan barnet och föräldrarna.