Moderater kräver: inför anmälningskrav på våld mot äldre

Två moderater och en professor vill att lag om anmälningsplikt för våld mot äldre införs. De menar att mörkertalet när det gäller våld i nära relationer bland äldre är större än man tidigare trott.