Striden i Centern trappas upp

Den ideologiska striden i Centerpartiet fortsätter. Nu lanseras ett alternativt idéprogram.