Medicin till barn ökar

Allt fler barn får läkemedel som inte godkänts för barn, utan som bara har prövats för vuxna. Till exempel har förskrivningen av sömnmedel ökat med 170 procent på sex år. Det visar statistik från Socialstyrelsen.