Postens nedmontering upprör

Posten fortsätter att montera ner sin service utanför städerna. Ilskan växer, inte minst bland småföretagarna. De menar att det blir allt svårare att stanna i glesbygden när grundläggande infrastruktur inte fungerar.