Guldsmeder offer för rånvåg

Anställda i guldsmedsbutiker löper stor risk att utsättas för ett grovt rån.