Lottakåren vill få större roll

Lottakåren är på väg att bli en viktig rekryteringskälla för försvaret. Det konstaterar rikslottachefen Annette Rihagen i samband med Folk och försvars rikskonferens i Sälen.