Gisslantagarna i Algeriet omringade

Algeriska säkerhetsstyrkor har omringat den gasanläggning där ett fyrtiotal utländska anställda hålls som gisslan. Alla flyktvägar har stängts för gisslantagarna samtidigt som myndigheterna avvisar förhandlingar.