Många militanta kupper i regionen

Det finns ett antal militanta islamistiska grupper i regionen kring Algeriet. Nyheterna har talat med Magnus Norell som har forskat kring islamistiska extremistgrupper. Enligt honom så handlar det om både ren kriminalitet och religiösa bevekelsegrunder.