Antalet centernväljare minskar dramatiskt

Antalet centerväljare har minskat dramatiskt, enligt en Sifo-undersöklning som publiceras i dag i Svenska Dagbladet. Partiet får bara stöd av 3,2 procent av väljarkåren. Orsaken - enligt centerföreträdare - är förslaget till idéprogram där månggifte, slopad arvsrätt och avskaffad skolplikt är några av de bärande förslagen.