Extern länk
Början på sidans innehåll

När våldet vann

När våldet vann

En ny rapport visar att domstolarna ofta inte väger in uppgifter om våld i sina beslut i vårdnadstvister. Det kan leda till att barn tvingas att bo med en våldsutövande förälder. Kalla fakta har träffat två föräldrar som mist vårdnaden om sina barn. Kalla fakta har träffat föräldrar som mist vårdnaden om sina barn.

Hårda kritiken efter Kalla faktas granskning: ”Saknar behörighet”

Docenten sågar utredarna: ”Låg kvalitet”

Efter Kalla faktas granskning av vårdnadstvister får nu socialtjänstens vårdnadsutredningar, som ligger till grund för domstolarnas beslut, skarp kritik.

– Det är ganska låg kvalitet därför att utredarna saknar behörighet och befogenhet för att kunna utreda barnets bästa, säger Annika Rejmer, docent i rättssociologi.

Finns en lösning

Men det finns en enkel lösning som ger domstolarna bättre underlag att döma om vårdnad och umgänge, menar experten på vårdnadstvister.

I infekterade vårdnadstvister där barnen riskerar att fara illa kan socialtjänsten också genomföra en barnavårdsutredning.

I spelaren ovan: Lösningen som ger domstolarna bättre underlag att döma.

Kritik mot hur domstolarna hanterar våld vid vårdnadstvister

Kritik mot hur domstolarna hanterar våld vid vårdnadstvister

Samir flydde fruns våld – förlorade sin dotter

Samir flydde fruns våld – förlorade sin dotter