Sveriges utsläpp har minskat under pandemin

Men nu ser minskningen ut att ha avstannat

Sveriges koldioxidutsläpp har minskat med tio procent under hela 2020 till följd av coronapandemin, enligt forskningsprojektet Global Carbon Project.

Mest minskade utsläppen i början av pandemin.

Men nu verkar trenden vara bruten. Se mer om hur mycket koldioxid Sverige släpper ut i klippet ovan.