Regeringen skärper minimistraffen för grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning ska i framtiden också omfatta skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud. Kvinnojourerna har länge efterfrågat en skärpt lagstiftning och välkomnar förslaget.