Saltsjöbanantåget har bärgats

Arrivas kommunikationschef intervjuas om bärgningsarbetet