Id-stölder ökar stort

Under 2012 anmäldes 27 procent fler identitetsstölder än under 2011.