Kvinnojourer reagerar på röjd identitet

Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, reagerar starkt på TV4Nyheternas avslöjande om att socialtjänsten i Skövde röjt en kvinnas skyddade personuppgifter. - Skulle kunna innebära död, säger Lotta Sonemalm, förbundssekreterare SKR.