Första dagen på nytt jobb för påve Franciskus

Den nyvalde påven Franciskus från Argentina visade under sin första fulla arbetsdag tydligt de drag som många beundrar honom för. Enkelheten genomsyrade praktiskt taget allt.