Krav på skärpta rutiner kring misstänkta missfall

Rutinerna vid misstänkta missfall måste skärpas. Det kräver nu SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, efter Kalla Faktas granskning av de många feldiagnoserna.

Program från TV4