Extern länk
Början på sidans innehåll

Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Svenska ålderspensionärer allt mer straffade

2013-04-30 • Aida Paridadaida.paridad@tv4.se

En undersökning som Kalla fakta låtit göra i april 2013 visar att den lagförda kriminaliteten bland personer över 65 år har ökat markant. Mellan 2002 och 2011 steg antalet lagföringar (domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser) från cirka 3 000 till cirka 5 000.

Utvecklingen innebär en ökning med 44 procent, efter att hänsyn tagits till att den aktuella åldersgruppen vuxit under perioden. För det totala antalet lagföringar var motsvarande ökning 11 procent.

Siffrorna har tagits fram av Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som ansvarar för Sveriges officiella statistik när det gäller brott och straff.