Varningen: Så här mycket måste utsläppen minska för att klara målet

”Det är bråttom”

De svenska klimatutsläppen minskade med 6,8 procent förra året, en rekordstor minskning - delvis på grund av pandemin. Järn- och stålindustrins utsläpp gick ner med hela 13 procent när efterfrågan minskade, medan tunga transporter ökade utsläppen troligtvis för att e-handeln ökade. Så här mycket måste utsläppen minska varje år för att klara klimatmålen.

– Det är bråttom, säger Anna-Karin Nyström från Naturvårdsverket.

Se klippet i spelaren ovan.