Krokodil hittades under husrannsakan

Vid en husrannsakan i Malmö, då en 40-årig man greps misstänkt för häleri, gjorde polisen en oväntad upptäckt. I ett växthus på villatomten hittades inget mindre än en två meter lång livs levande krokodil, uppger Sydsvenskan.

I en frys hittades en död krokodil. Den beslagtogs av polisen. Men den levande krokodilens framtid är oviss.

Med största sannolikhet är det ett exemplar av den utrotningshotade nilkrokodilen, enligt en reptilexpert.

I en frys hittades en död krokodil. Den beslagtogs av polisen. 

På eftermiddagen beslutade länsstyrelsen att nilkrokodilen ska omhändertas med stöd av djurskyddslagen.

"Vi fattar det här beslutet för att vi bedömer att djuret är utsatt för lidande", säger Paula Hultgren i pressmeddelande.

Hon pekar på att växthuset är för litet för ett så stort djur, att det är för kallt och att det finns risk för både kläm- och skärskador med bland annat glasskärvor på golvet. Det finns inte heller tillgång så mycket vatten som en krokodil behöver.

Rent praktiskt ska omhändertagandet verkställas av polisen. Krokodilen kommer att föras till en tillfällig förvaring i en bättre miljö där den ska undersökas av veterinär. Det blir Skånes länsveterinärer som därefter får besluta om krokodilens vidare öde.

- Det kan hända att man finner att djuret är i ett så dåligt slag att det måste avlivas, säger Mikael Ringman på länsstyrelsens kommunikationsenhet.

Program från TV4