Marinas exsambo gripen i sin bostad

HD ger klartecken för ny rättegång i Marina-fallet. Den man som tidigare friats i tingsrätt och hovrätt har nu gripits och ska häktas.

Den misstänkte 40-åringen greps vid 10-tiden av civilklädd polis i sin bostad i Värmland, skriver GT på nätet.

Chefsåklagare Urban Svenkvist är den som tilldelats målet. Han tror att mannen, som tidigare friats i både tingsrätt och hovrätt nu kommer dömas för mordet.

- Jag bedömer chanserna som goda att han kommer att bli dömd den här gången, säger han.

- Det är extremt ovanligt att Riksåklagaren (RÅ) får resning för ansökan när det gäller mordmål, säger tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem, nu ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund.

Ett uppmärksammat fall när RÅ fick det var för den misstänkte Palmemördaren Christer Pettersson.

- Normalt sker en resning till förmån för en dömd. Det är alltså väldigt ovanligt att det sker till men för en misstänkt, säger Alhem till TT.

Men han är noga med att betona att HD var oeniga i sitt beslut och att utgången i hovrätten på intet sätt är given. Christer Pettersson friades exempelvis när målet åter togs upp i hovrätten.

HD:s majoritet anser att de nya uppgifterna, de som framkom efter det att kroppen hittats, sannolikt skulle ha lett till att ex-sambon fällts om de varit kända vid de tidigare rättegångarna. Men det är inte helt klarlagt att det skulle ha blivit så, enligt rättens bedömning.

Sven-Erik Alhem har tidigare uttryckt kritik mot den undermåliga polisutredningen i fallet.

- Min erfarenhet av polisens tekniker är enormt positiv. Men här gick det snett.

Polisen missade en enorm ansamling blod i parets madrass och skotthål i sovrumsväggen.

- Det är väldigt graverande med de utredningstabbar man gjorde inledningsvis. Det är fruktansvärt illa skött.

Även när en person bara är anmäld försvunnen så anser Alhem att det är viktigt att göra husrannsakan och en teknisk undersökning av hemmet.

TT: Även fast polisen då inte visste att det var en brottsplats?

- Ja, det är en självklarhet.

Däremot klandrar han inte polisen för att de inte hittade kroppen, utan tycker att det är naturligt att man i liknande fall får hjälp av hemvärnet eller Missing people.