Över 1 000 på Feministiskt Initiativs "home-party" i Uppsala

När Feministiskt Initiativ besökte universitetsaulan i Uppsala för ett så kallat homeparty var intresset stort.