SD och motdemonstranter - båda sidor har rätt

Det är ett demokratiskt problem när våldsamma protester möter Sverigedemokraterna och polisen ingriper. Mötesfrihet är en rättighet inskriven i grundlagen, men var gränserna går är svårt att avgöra, säger statsvetaren Ulf Bjereld.

Program från TV4