Hägglund: Boendegaranti för personer över 85

Efter Nato och sjukvården kom – äldreomsorgen.
Göran Hägglund hann med ytterligare ett utspel på sin presskonferens på måndagen.
- Personer över 85 år ska ha rätt att få någon form av särskilt boende.

Under morgonen kom Kristdemokraternas förslag om att utreda Natofrågan samt göra om sjukvården. När det var dags för Göran Hägglunds presskonferens kom ännu en nyhet. Nu föreslår man också en äldreboende-garanti för personer över 85 år. Målet är att förslaget ska omsättas till verklighet år 2016. Kostnaden uppskattas till 500-900 miljoner per år.

-  Detta skulle också innebära en trygghet för anhöriga till de äldre, och stimulera kommunerna, säger Göran Hägglund vid sin fullsatta presskonferens.

Hägglund är inte nöjd med hur situationen är just nu: 

- Man måste i dag vara oerhört skör innan du ges plats i äldreomsorgen, säger Hägglund.

- Situationen håller på att övergå till vård i livets slutskede.