C vill banta AF med tre miljarder

Centern vill minska åtgärdspolitiken och ersätta ineffektiva insatser, däribland fas 3, med andra lösningar. Dessutom vill partiet banta Arbetsförmedlingens åtgärder med cirka tre miljarder kronor och införa en jobbfixarpeng för fristående arbetsförmedlare.

"De flesta åtgärder som vi årligen satsar mångmiljardbelopp på har tyvärr varit ineffektiva jämfört med en rak satsning på riktiga jobb", skriver partiledaren Annie Lööf på DN Debatt.

För att få fler unga i åldern 16—25 år i arbete vill C införa lärlingsutbildningar med betald lön, ändra turordningsreglerna och använda folkhögskolan för gymnasieutbildning.

Ej önskade resultat

Fas 3 har inte lett till önskat resultat, skriver Annie Lööf, och för att skapa riktiga jobb till de som står långt ifrån arbetsmarknaden bör etableringslotsarna inrikta sig på att hjälpa nyanlända.

Dessutom vill C att yrkesintroduktionsanställningarna, YA-jobben, även ska omfatta långtidsarbetslösa.