SD stoppade ökat flyktingmottagande - "Kan leda till något positivt"

Uppsala kommun ville ta emot fler nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Men då satte sig Sverigedemokraterna i kommunen på tvären - och fick rätt av förvaltningsrätten som nu underkänner beslutet att ta emot fler flyktingar, skriver UNT. Men Mohamad Hassan, ordförande i nämnden som fattade beslutet ser positivt på händelsen.
- Nu får vi tillfälle att påverka, säger han till TV4Nyheterna.

I januari i år tog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun beslutet att öka flyktingmottagningen under 2014, från 350 till 500 nyanlända flyktingar och ensamkommande barn. Men beslutet överklagades av förbundssekreteraren i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Jessica Ohlsson.
– En nämnd får inte ensamt fatta beslut i en sådan principiellt viktig fråga för kommunens ekonomi och bostadssituation. Det finns också flera politiska åsikter om invandringen. Vi vill ha en diskussion om det i fullmäktige, säger Jessica Ohlsson till UNT.

Och nu slår Förvaltningsrätten fast att hon hade rätt och menar att beslutet strider mot kommunallagen.

Kommer inte överklaga

Mohamad Hassan, (FP) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, säger till TV4Nyheterna att de inte kommer överklaga beslutet till Kammarrätten utan i stället ta debatten med Sverigedemokraterna i fullmäktige.
- Det här kommer kanske öka ambitionsinvån när vi tar upp ärendet i kommunfullmäktige, så det kan till och med vara något positivt, säger han och förklarar.
- Jag har beslutat att inte överklaga beslutet, dels för att SD vill ha debatten i fullmäkte och den vill jag gärna ta, det andra är att när beslutet fattades såg det annorlunda ut. Det är fler som får asyl i Sverige nu men färre som får kommunplaceringar. Det finns tusentals som får stanna men bor kvar i asylboendet för det finns inga kommuner som vill ta emot dem. Problemet är akut, det är flera tusen vi pratar om, det har blivit värre och då kan vi ta upp det och höja ambitionsnivån. 

Hur tänkte ni när ni fattade beslutet?
- Vi fattade beslutet i januari, då såg förutsättningarna annorlunda ut än idag. Vi hade delegation från kommunfullmäktige att fatta sådana beslut, det har vi gjort i elva, tolv år.  Men sen när beslutet överklagades var vi inte så duktiga på att skriva något omfattande svar till förvaltningsrätten. Vi hade kunnat hänvisa till att vi har öppna sammanträden där varje Uppsalabo har insyn och så vidare. Och vi har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att vara öppen och generös kommun och öka ambitionsnivåerna när det gäller flyktingmottagandet.