Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Så svarade sjukvården på Kalla faktas frågor

Kalla fakta har sökt ansvariga inom sjukvården för John Ulf Andersson och Gustav Jeppsson. Vissa har valt att inte kommentera reportagen alls. Nedan finner svar från de som vill uttala sig.

SOLNA STAD

"Det är riktigt att personen skickades in till sjukhus, flera gånger. Personen var mycket sjuk och behövde en helt annan vård, än den ett äldreboende kan ge. Det hade varit allvarligare om vi inte hade skickat in personen. Sen kan jag verkligen hålla med om att det är olyckligt med så många vårdtillfällen, men om en person kräver sjukhusvård kan vi inte göra annat," säger Irène Kallin, omvårdnadschef i Solna.

***

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, GERIATRIKEN DANDERYD

Vi har som rutin att alla patienter som läggs in på geriatrisk avdelning genomgår nutritionsbedömning och de som har risk för undernäring ordineras åtgärder.

Enligt statistik jan-april 2014 har nutritionsbedömning gjorts på 98% av de inlagda patienterna. Bland de patienter som hade risk för undernäring fick 95% en näringsrekommendation för att åtgärda problemet.

Nutritionsproblem samt andra omvårdnadsbehov rapporteras från avdelningen till distriktssköterska eller äldreboende när patienten lämnar sjukhuset. För att säkra informationsöverföringen sker rapport både per telefon samt skriftligt via slutanteckning.

Ledningen för Danderydsgeriatriken

Medicinskt ansvarig överläkare Rakel Beckserius

Verksamhetschef Martin Annetorp

***

AKADEMISKA SJUKHUSET I UPPSALA

Hur ser ni på att platsbristen tvingar cancersjuka barn att flytta omkring mellan olika sjukhus?Svar: Det är naturligtvis beklagligt att barn med cancer ibland tvingas till vård på andra sjukhus än på hemorten. Samtidigt ser vi det som en styrka att vi i barnsjukvården kan ställa upp för patienterna och varandra och lösa de platsproblem som ibland uppstår i sjukvården.

På det nationella planet är det viktigt att arbeta med platsfrågan genom bland annat utbildning och rekrytering.

Är det rimligt att cancersjuka barn skall behöva vänta på behandling för att det inte finns vårdplatser?

Svar: Barnen skall självfallet få vård i tid. Går det inte att ordna på hemorten måste vården ges någon annanstans. Patientsäkerheten får inte riskeras.

Kompetensen är likvärdig och vi har stor nytta av att kunna komplettera varandra.

Barncancervården tillhör den del av barnsjukvården som sannolikt är den bäst standardiserade, dvs att diagnostik och behandling styrs av nationella och ofta internationella vårdprogram. Således blir vården densamma oavsett på vilket barnonkologiskt centra den ges på.

Hur drabbar platsbristen på Karolinska sjukhuset er på Akademiska sjukhuset?

Svar: Tillströmningen av patienter varierar och går inte att förutse.

Under sommaren har vi i snitt vårdat cirka 2 patienter/vecka från Karolinska. Vården och omvårdnaden har planerats gemensamt med läkare på Karolinska. Ett par överläkare från KS Stockholm har också jobbat en kort tid hos oss.

Personalen här på Akademiska har gjort ett fantastiskt jobb för dessa barn trots att vi själva har haft många svårt sjuka barn från vårt eget upptagningsområde som har fått den vård de behöver utan inskränkning.


Christophe Pedroletti
verksamhetschef pediatrik Akademiska sjukhuset

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.