Kalla fakta

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Kalla fakta-redaktionen granskar och avslöjar politiker, makthavare och samhällsfenomen. Programmen lyfter fram människor och känslor och visar hur dagens svenskar påverkas av de beslut som fattas i maktens korridorer.

Här är landstingens svar på Kalla faktas sjukvårdsenkät

Inför Kalla fakta special som sjukvården skickade vi ut en enkät till samtliga landsting. Här kan du ladda ned och läsa alla svaren.

Du kan ta del av alla enkätsvar genom att ladda ned dem här: Kalla faktas sjukvårdsenkät 

Högerklicka på länken ovan och välj "Spara fil som..." (eller motsvarande) för att spara ned filen till din egen dator.

Observera att filen är ett kalkylark, och kräver Microsoft Excel eller liknande program.

Tipsa oss på Kalla fakta

Har du kännedom om problem och missförhållande? Som rör din arbetsplats, kommunen där du bor eller en myndighet?

Hör gärna av dig till oss om du vet saker som bör komma till allmänhetens kännedom.

Så gjordes postcovid-enkäten

Kalla fakta-redaktionen har intervjuat vårdpersonal som drabbats av långvariga effekter av covid-19 efter att de smittats på arbetet. För att undersöka hur vanligt detta är har vi vänt oss till medlemmar på Vård- och Läkarförbundets lokala klubbar på de tio största sjukhusen i Sverige.