Extern länk
Början på sidans innehåll

Nyheterna

Fler Sverigedemokrater ska bli nämndemän - kritiken ökar mot hur nämndemän tillsätts

Kritiken mot systemet med politiska nämndemän i våra domstolar får ny fart i och med Sverigedemokraternas
kraftiga ökning i valet. Advokatsamfundets generalsekreterare är en av dem som bekymras över att fler Sverigedemokrater
ska vara med och döma i olika mål.

Uppdaterad: Publicerad:

Senaste året har flera skanderar inträffat kring nämndemän. 

- Nämndemän är ju domare och de ska i likhet med ordinarie domare enligt min bestämda uppfattning omfatta grundläggande rättsstatsprinciper. Jag tycker inte att Sverigedemokraterna gör det, säger Anne Ramberg generalsekreterare vid Advokatsamfundet.

Mer än 8 000 personer som ska representera allmänheten är nämndemän i Sverige i olika domstolar. De väljs av kommun- och landstingfullmäktige från partiernas aktiva medlemar. Systemet har fått kritik för bland annat bristande utbildning och jäv. 

Kan uppstå problem 

För en asylsökande som ska fått sitt ärande prövat av Migrationsdomstolen som vet att med storsannolikhet sitter en av domarna som är en Sverigedemokrat och som i sin propaganda och sitt program uttryckligen har åsikter om att vi inte ska ta emot fler asylsökande, de är allvarligt tycker jag, säger Anne Ramberg. 

TV4Nyheterna