Extern länk
Början på sidans innehåll

Fler Sverigedemokrater ska bli nämndemän - kritiken ökar mot hur nämndemän tillsätts

2014-09-16 • TV4Nyheterna

Kritiken mot systemet med politiska nämndemän i våra domstolar får ny fart i och med Sverigedemokraternas
kraftiga ökning i valet. Advokatsamfundets generalsekreterare är en av dem som bekymras över att fler Sverigedemokrater
ska vara med och döma i olika mål.