Bergwall anmäler överläkare

Sture Bergwall anmäler en överläkare vid Östersunds sjukhus till Inspektionen för vård och omsorg. Överläkaren ska bland annat ha låst in honom utan domstolsprövning.

Bergwall menar att läkaren vid flera fall agerat på ett sätt som är en fara för Sture Bergwall som patient och att agerandet strider mot det sätt som en läkare vid en psykiatrisk enhet bör uppträda på.

Enligt Sture Bergwall var den aktuelle överläkaren drivande när Bergwall i september utan domstolsprövning låstes in en vecka på grund av ett felaktigt drogtest.

Utreds av JO

Händelsen utreds också av Justitieombudsmannen, JO.

Den anmälde överläkaren försökte också enligt Bergwall stoppa Sture Bergwalls medverkan vid ett journalist-seminarium utanför Oslo i april som handlade om Thomas Quick-skandalen.

Sture Bergwall blev i mars i år utskriven från den slutna rättspsykiatriska vården. Som patient i öppenvård har han bosatt sig i ett samhälle utanför Östersund.