Brakförlust för statliga Vattenfall: "Ett tufft läge"

Den statliga kraftkoncernen Vattenfall redovisade på torsdagen en rörelseförlust på över 19 miljarder kronor för tredje kvartalet. Det kan jämföras med rörelsevinsten på 4 893 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Resultatet har påverkats negativt av nedskrivningar med totalt 23,1 miljarder kronor, skriver Vattenfall i rapporten.
Nettoomsättningen var 34 057 miljoner kronor, en nedgång från 37 057 miljoner kronor för ett år sedan.

"När vi nu lägger fram bokslutet för årets första nio månader kan jag konstatera att Vattenfall i likhet med andra elproducenter befinner sig i en svår marknadssituation med svag efterfrågan, överutbud av produktionskapacitet och historiskt låga elpriser" säger Vattenfalls nya vd Magnus Hall.

Det är främst fossilbaserade tillgångar och goodwill hänförligt till tradingverksamheten som ingår i nedskrivningarna.

Vattenfall aviserar också att bolaget planerar ytterligare besparingar, och att man ska fortsätta att sälja tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten eller som inte bedöms kunna uppfylla avkastningskraven.

Utreder olika alternativ för ägandet av brunkolsverksamheten

"Vi har ett tydligt mål att minska våra CO2-utsläpp och ställa om vår produktionsportfölj till mer förnybar produktion. Styrelsen har beslutat att Vattenfall ska undersöka olika möjligheter att skapa en ny, hållbar ägarstruktur för brunkolsverksamheten", kommenterar Magnus Hall, som tillträdde som vd och koncernchef för bara några veckor sedan då han efterträdde Øystein Løseth.