Fri jakt på stenmård året om – föreslår Naturvårdsverket

Främmande arten etablerad i Sverige • ”Vi måste agera snabbt”

Ett främmande rovdjur, stenmården, har börjat etablera sig i nordöstra Skåne. Nya DNA-analyser som TV4Nyheterna har fått ta del av visar att djuren verkar härstamma från en enstaka stenmård som tagit sig hit och förökat sig.

Arten är känd för att orsaka enorma gnagskador på elkablar i bilar och hus och nu vill Naturvårdsverket släppa jakten fri, året om.

– Vi jobbar så snabbt vi kan och tittar på olika möjligheter för vad vi skulle kunna göra, säger Anna Sandström som är jurist på Naturvårdsverket.

De senaste åren har nio fynd av stenmård gjorts i nordöstra Skåne. Arten hör inte hemma i den svenska faunan och studier har gjorts för att konstatera hur omfattande spridningen är.

– Inget ekosystem gynnas av ett nytt rovdjur. Om vi inte gör någonting så kommer den att sprida sig, det tvivlar jag inte en sekund på, säger Per-Arne Åhlen, projektledare invasiva arter Svenska Jägareförbundet.

Se inslaget i spelaren ovan.