”Ett bättre jobb på 30 sekunder än jag har gjort på fyra år”

Forskare har tagit fram nya Sverigekartor med hjälp av AI • Når 80 procent av blötmarker

Med hjälp av AI, artificiell intelligens, finns det helt nya kartor över Sverige som visar våtmarker och vattendrag på ett detaljerat vis.

På svenska terrängkartor finns endast 36 procent av de blöta markerna markerade medan den nya markfuktighetskartan når omkring 80 procent av markerna.

– Vi tog fram det för skogsbruket främst. Idag när det är snö går det inte att säga något om markfuktigheten. Kör man in med en tung maskin så blir det så mycket markskador, säger Anneli Ågren som är forskare på SLU.

De gamla kartorna togs fram med hjälp av flygbilder och fältkarteringar som genomfördes från 1930 till 1970-talet. Fältkartritare knackade på i stugorna och noterade namn på sjöar, berg och bäckar.

Men nu är det långt mer avancerat än så.

– Artificiell intelligens gjorde ett bättre jobb på 30 sekunder än jag har gjort på fyra år, säger William Lidberg som är forskare på SLU.

Se klippet i spelaren ovan.