Därför vill Centern gå med i Nato

Tidigare var partiet skeptiskt — men nu anser Centerpartiets styrelse att Sverige bör gå med i Nato. Hör partiledare Annie Lööf förklara varför.

Centerpartiet svänger om Nato

Centerns partistyrelse har inför Centerstämman i slutet av september också föreslagit att Sverige bör gå med i Nato.

Villkor för Centerns väg in i Nato är att Norden ska förklaras som en kärnvapenfri zon och att stationär utländsk trupp inte får finnas på svensk mark. Därutöver vill partiet påbörja processen för ett medlemskap ihop med Finland.

Även Kristdemokraternas partistyrelse vill verka för att Sverige ska gå med i Nato. Förslaget ska behandlas på partiets riksting i början av oktober.

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra välkomnar förslagen från KD:s och C:s partistyrelser.

Program från TV4